גלריה


פסלי רשת מתכת

תמונות

דמויות מטפסים

פסלי טורסו

דמויות רקדניות ובתולות הים

פסלי אקרובטים

פסלי חיות

גלרייה פסלים של חיות

פסלי חוץ