גלריה


[one_third last=”no” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”animalGalleryImage”]

פסלי רשת מתכת

[/one_third][one_third last=”no” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”humanGalleryImage”]

תמונות

[/one_third][one_third last=”yes” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”climbingGalleryImage”]

דמויות מטפסים

[/one_third]
[one_third last=”no” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”animalGalleryImage”]

פסלי טורסו

[/one_third][one_third last=”no” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”climbingGalleryImage”]

דמויות רקדניות ובתולות הים

[/one_third][one_third last=”yes” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”climbingGalleryImage”]

פסלי אקרובטים

[/one_third]
[one_third last=”no” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”humanGalleryImage”]

פסלי חיות

[/one_third][one_third last=”yes” class=”GeneralGalleryImageContainer” id=”humanGalleryImage”]

פסלי חוץ

[/one_third]